Eiropas standarts, Apvienotās Karalistes standarts